• obsahově upraven a naformátován dle vzoru doporučovaného MSp (vložen blok Začátek přípisu, možnost připsat žijícího partnera/manžela, v adresáři přímý vstup do matričních úřadů
  • popis v ISAS upraven na z.ř.s. 047 Oznámení matričnímu úřadu o určení data smrti + krátké datum vydání dokumentu
  • původní vzor “z.ř.s. 047 Oznámení matričnímu úřadu o určení data smrti (AF)” smazán a nahrazen novým “z.ř.s. 047 Oznámení matričnímu úřadu o určení data smrti (RR)”, vyměněna zkratka osoby, která vzor nyní spravuje