• obsahově upraven a naformátován dle vzoru doporučovaného MSp (vložen blok Začátek přípisu, oslovení, možnost připsat žijícího partnera/manžela)
  • popis v ISAS upraven z “Oznámení matrice o prohlášení za mrtvého” a “z.ř.s. 046 Oznámeení matřičnímu úřadu o prohl. za mrtvého” + datum vydání dokumentu
  • přejmenován z “z.ř.s. 046 Oznámení matričnímu úřadu o prohlášení za mrtvého (AF)” na “z.ř.s. 046 Oznámení matričnímu úřadu o prohlášení za mrtvého (RR)”, vyměněna zkratka osoby, která vzor nyní spravuje.