Následující aktualizací budou vloženy i vzory, které dosud nebyly k dispozici, zpracované dle aktuálního znění MSp:

  • z.ř.s. 007 Protokol o provedení důkazů mimo jednání (RR)
  • z.ř.s. 007-1 Protokol o provedení důkazů mimo jednání – zkrácená verze (RR) – tento vzor je ekvivalent vzoru MSp s tím rozdílem, že tato verze je zkrácená (dle praxe VSÚ)
  • z.ř.s. 031 Žádost zdravotnímu ústavu/zařízení sociálních služeb o zajištění doprovodu na jednání umístěné osoby (RR)
  • z.ř.s. 039 Protokol o výslechu znalce mimo jednání v řízení o svéprávnosti (RR)
  • z.ř.s. 040 Usnesení o vyhlášce v řízení o prohlášení za nezvěstného (RR) (připojen interní datový referát) / nahrazuje dosavadní vzor z.ř.s. 040 Usn. o vyhlášce v řízení o prohlášení člověka za nezvěstného (AF) (aktualizací bude odstraněn)