Opraveno na základě TIKETU 295404

  • z.ř.s. 014-015 Předvolánky (opatření) – svolání jiného soudního roku (opakování-osoby-předvolávané osoby)
    písmo nadpisu “Opatření”;
    dále nad rámec tiketu: velikost nadpisu dle MSp 20b.; vystředění rozdělovací čáry na střed.
  • z.ř.s. 048 Oznámení matričnímu úřadu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů (RR)
  • z.ř.s. 048-1 Oznámení matričnímu úřadu o určení a popření otcovství (RR)
    u obou dvou upraveno dotahování nezletilého a jeho data narození a rodného čísla, původně se stávalo, že se dotahovalo ještě například datum narození otce či jeho r.č.