Následující aktualizací budou vloženy opětovně vzory (dva), které se nedopatřením ztratily, omlouváme se všem uživatelům za případné komplikace:

  • z.ř.s 055 Listina o jmenování opatrovníka osoby omezené ve svéprávnosti (RR)
  • z.ř.s. 055-1 Listina o jmenování opatrovníka osoby omezené ve svéprávnosti + POUČENÍ PRO OPATROVNÍKA (RR)
  • a dále 2 původní vzory budou odstraněny: z.ř.s. 055-1 listina o jmenování opatrovníka s poučením – opatrovník jmenován samostatným Usn.m (AF) a z.ř.s. 055 listina o jmenování opatrovníka s poučením – opatrovník jmenován v rozsudku (AF)