Aktualizacemi prosinec – leden vloženy vzory

o.s.ř. 121 + 122 Usnesení o námitkách proti rozhodnutí VSÚ (MH)

  • spojeny vzory o.s.ř. 122 a o.s.ř. 121, změněn blok „začátek usnesení s údaji“ místo “začátek usnesení”, doporučuji vytvořit Seznam(VSÚ2pád) – tedy funkce VSÚ, soudních tajemníků či asistentů, jméno a příjmení v druhém pádě (např. vyšší soudní úřednice Jiřiny Novákové nebo asistenta soudce Jiřího Nováka apod.)
  • možnosti pro vzor o.s.ř. 121 upraveny pro 2 pád úředníka – neodpovídá tedy zcela vzoru MSp.

o.s.ř. 087 Usnesení o ustanovení znalce (§ 127 o.s.ř.) (MH)

  • opraveno nesprávné skloňování ve větě “Úkolem znalce“, upraveno malé písmeno u variabilního symbolu

o.s.ř. 125 Výzva pro vyvěšení na ÚD podle § 49 odst. 2 o.s.ř. (MH)
o.s.ř. 126 Sdělení pro vyvěšení na ÚD podle § 49- odst. 4 o.s.ř. (MH)
o.s.ř. 127 Oznámení o vyvěšení na ÚD podle § 50 odst. 2 o.s.ř. (MH)

  • pro tyto vzory vytvořen blok o.s.ř. 125, 126, 127 úřední hodiny pro výzvy, sdělení, oznámení, do kterého si může každý soud vložit své vlastní úřední hodiny a uložit si jej jako veřejný
  • vzory upraveny dle MSp, ale zachovány mezery dle Instrukce MSp (6b).

o.s.ř. 128 Potvrzení o přijetí podle § 50f odst. 4 o.s.ř. (MH)

  • vytvořen nový vzor,  je určený pro doručování prostřednictvím účastníka či jeho zástupcem, proto uvedeno místo Jméno a příjmení soudního doručovatele:  uvedeno     Jméno a příjmení doručující osoby: