xN001 Usnesení o ustanovení opatrovníka – advokáta (MH)
Vzor zapracován pro agendu ROD. Do vzoru přidána možnost výběru osoby opatrovníka v kolekci (aby se tedy nedotahoval automaticky), a to pro případ, kdyby osoba opatrovníka ještě nebyla v ISAS založena. Vzor je dále zpracován tak, že u osoby opatrovníka – advokáta (i když má při výběru v generátoru osob označenou svou roli účastníka jako fyzická osoba) není nutné v generátoru osob “překlikávat” jeho roli na advokáta – to znamená, že v generátoru lze vybrat účastníka – opatrovníka, bez další úpravy.

o.s.ř. 060 Výzva k zaplacení SOP univerzální (MH)
Na základě tiketu č. 295185 vzor dopracován pro výběr jednoho žalobce či žalovaného, případně jakékoli jiné osoby – v takovém případě je třeba vybrat na otázku Koho soud k zaplacení SOP vyzývá? odpověď ostatní.

Na základě tiketu č. 294054 byl vzor zpřístupněn pro agendu E a do vzoru zapracovány možnosti výběru “Za co má být zaplacen poplatek (zvolte)”: za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí

a to podle položky 21 bodu 1 zákona o soudních poplatcích   – v takovém případě je třeba v otázkách vybírat částky např. od 20 000 Kč

a položky 21 bod 2 zákona o soudních poplatcích – v takovém případě je třeba v otázkách vybírat částky např. další výkon do 20 000 Kč

Následně byl vzor zpřístupněn také pro agendu EXE a opravena chyba, kdy se nenabízela možnost výběru ani automaticky nevyplňovala částka soudního poplatku v případě, že byl zadán dotaz Koho soud k zaplacení SOP vyzývá? – žalobkyni, Za co má být zaplacen poplatek – odvolání, Jaký je předmět odvolání – do 20 000 Kč.

 xC010 Zastavení řízení dle § 96 o.s.ř. – částečné (MH)
odstraněn § 169 o.s.ř. (dle §23 instrukce MSp), problém s číslováním odůvodnění odstraněn přepracováním vzoru do šablony xc001, připojen externí datový referát Rozešli účastníkům

 xC015 Usnesení o záměně účastníka dle § 92 odst. 2 o.s.ř. (MH)
Do vzoru přidána možnost “jiná osoba”, zrušen blok bez odůvodnění, odstraněn § 169 o.s.ř. (dle §23 instrukce MSp), zrušen referát. Vyzkoušeny různé možnosti.

xC016 Usnesení o přistoupení dalšího účastníka do řízení dle § 92 odst. 1 o.s.ř. (MH)
Ze vzoru odstraněn § 169 o.s.ř. (dle §23 instrukce MSp), místo dotazu a vložena kolekce pro osobu, která přistupuje do řízení.

xC017 Přerušení řízení dle § 109, § 110 o.s.ř. (MH)
Ze vzoru odstraněn § 169 o.s.ř. (dle §23 instrukce MSp).

xC019 Usnesení o povinnosti zaplatit zálohu na provedení důkazu dle § 141 o.s.ř. (MH)
Do vzoru připojeny možnosti pro další osoby, zástavního věřitele a zástavního dlužníka. Pro správné skloňování slova přidáno do slovníku slovo „prokáže“.

xC022 Zastavení řízení dle § 104 o.s.ř. (MH)
Ze vzoru odstraněn § 169 o.s.ř. (dle §23 instrukce MSp), zapracována možnost o zastavení řízení pro smrt žalovaného dle vzoru xC025.
Současně zrušen systémový vzor xC025 Zastavení řízení pro smrt žalovaného (AF)

xC023 Zastavení řízení pro zpětvzetí dle § 96 o.s.ř. (MH)
Ze vzoru odstraněn § 169 o.s.ř. (dle §23 instrukce MSp), místo dat o platebním rozkazu vložena kolekce, ke generátoru nákladů připojena funkce ohledně advokáta, připojen datový referát XDREFRozešli účastníkům.

xC024 Zastavení řízení pro nezaplacení SOP dle § 9 odst. 1 z.o s.p. (MH)
Do vzoru vložena možnost pro různé druhy účastníků, XDRefRozešli účastníkům, vložena kolekce pro rozhodnutí o SOP, upraveno dle MSp.

xC026 Odmítnutí podání pro neodstranění vad podání, kterým se zahajuje řízení dle § 43 odst. 2 o.s.ř. (MH)
Spojeny vzory xC026 a xC026-1, odstraněn § 169 o.s.ř. (dle §23 instrukce MSp), vzor upraven pro různé druhy účastníků, vložena kolekce pro výběr výzvy k uhrazení SOP, do odstavce pro vrácení SOP doplněn § 10 odst. 3 ZSOP, připojen datový referát XDrefRozešli účastníkům.