dokument–civilní E EXE–o.s.ř. 060 Výzva k zaplacení SOP univerzální (MH)

Odebrán externí datový referát Doruč výzvu (již by se nemělo duplicitně odpovídat na dotaz “kohovyzyvam”)

Vzor dopracován pro výběr jednoho žalobce či žalovaného, případně jakékoli jiné osoby – v takovém případě je třeba vybrat na otázku Koho soud k zaplacení SOP vyzývá? odpověď ostatní.

Vzor zpřístupněn pro agendu E a EXE a do vzoru zapracovány možnosti výběru “Za co má být zaplacen poplatek (zvolte)”: za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí

a to podle položky 21 bodu 1 zákona o soudních poplatcích   – v takovém případě je třeba v otázkách vybírat částky např. od 20 000 Kč (červený rámeček níže)

a položky 21 bod 2 zákona o soudních poplatcích – v takovém případě je třeba v otázkách vybírat částky např. další výkon do 20 000 Kč (zelený rámeček níže)

 

dokument–civilní–xC006 Rozhodní o odměně opatrovníka – advokáta dle §12a a.t. (MH)

Do vzoru přidáno více možností, komu byl ustanoven opatrovník, zrušen blok bez odůvodnění (dle § 23 instrukce MSp), zrušen referát.

 

dokument–civilní–xC001 Prázdné usnesení – různé druhy poučení (MH)

Spojeny původní vzory xC001-1 a xC002. Do vzoru přidána možnost vložení nadpisu “Odůvodnění”, vloženy různé bloky poučení:
– bez odvolání
– s odvoláním bez vykonatelnosti
– bez odvolání s vykonatelností
– bez odvolání, které se nedoručuje
– bez odvolání, které se nedoručuje (s datem, kdy došel návrh)
– s odvoláním s tím, že odvolání nemá odkladný účinek
– s odvoláním s vykonatelností

 

dokument–civilní–o.s.ř. 092 Usnesení o určení tlumočného (MH)

Opraven v dokumentu nesprávný text místo “přiznává znalkyni” text “přiznává tlumočnici”, vyměněn text “za … hodin” za text “za … normostran”. Ve vzoru vyměněna otázka “Za kolik odpracovaných hodin se přiznává odměna” za otázku “Za kolik normostran se přiznává odměna”

 

dokument–civilní–o.s.ř. 084 Usnesení o pokračování v přerušeném řízení (§ 111 o.s.ř., vz. 095 o.s.ř.) (MH)

V názvu vzoru byla opravena funkce xKratkyDatum na správné XKratkeDatum

 

dokument–civilní–o.s.ř. 089 Usnesení o povinnosti složit zálohu na náklady důkazu (§ 141 o.s.ř., vz. 100 o.s.ř.) (MH)

Odebrán externí datový referát Doruč výzvu (již by se nemělo duplicitně odpovídat na dotaz “kohovyzyvam”)

 

dokument–civilní–k.ř. 155 Zpráva pro matriku o pravomocném rozhodnutí soudu (MH)

Doplněna mezera v bodě 2 tabulky mezi datem a místem uzavření manželství