• opravena čárka před titulem LL.M. v záhlaví
  • do adresy přidáno vypisování části obce
  • opraveno číslování odůvodnění v případě, že je odůvodnění delší než dvě strany