• opraven název vzoru (původně tr.ř. Sdělení o pohledávce (ke vzoru tr.ř. 092))