• do slovníků byla přidána možnost přechylovat slovo “ženatý” na “vdaná” v případě, že osoba v kolekci je žena (za slovo “ženatý” lze přidat formátovací znak “*”)
  • opraveno přechylování slova “vdovec”