• v předchozí aktualizaci vzor upraven tak, aby byl po formální i obsahové stránce v souladu se vzorem doporučovaným MSp, přejmenován a přidána zkratka uživetele, který vzor spravuje
  • odstraněn dotaz na výši soudního poplatku
  • změněn popis v ISAS z “osř 240” na “xcl-osř 240 U xkratkedatum” (xcl = číslo listu, xkratkedatum = datum vydání dokumentu)