• vzor naformátován dle vzoru doporučovaného MSp
  • upraven název vzoru (dříve o.s.ř. 093 Určení náhrad těm, kterým soud uložil povinnost při dokazování (AF))
  • přidán datový referát Rozešli účastníkům