• spojeny původní vzory o.s.ř. 091 Přiznání znalčeného (vz. 102 o.s.ř.) (AF) a o.s.ř. 091-1 Přiznání znalečného (po předchozím vyjádření účastníků) (AF)
  • upraveno formátování dle vzoru doporučovaného MSp
  • v odstavci o zvýšení odměny přidán text “ve výši”, který v původním vzoru chyběl
  • upraven popis v ISAS z Přiznání znalečného na xcl-osř 091 U xKratkeDatum, Přiznáno znalečné (xcl = číslo listu, xkratkedatum = datum vydání dokumentu)
  • dokumentový referát Doruč znalci nahrazen datovým referátem Rozešli účastníkům