• vzor v předchozí aktualizaci dán do souladu po obsahové i formátovací stránce se vzorem doporučovaným MSp
  • povinný/povinná a mu/jí nahrazeno frází v kolekci Kdo má zaplatit zálohu?