• vzor upraven po formální i obsahové stránce dle vzoru doporučovaného MSp
  • spojeny původní vzory o.s.ř. 087 Ustanovení znalce dle § 127 o.s.ř. s výzvou k zaplacení zálohy (č.účtu 19-náklady) a o.s.ř. 087 Ustanovení znalce dle § 127 o.s.ř. s výzvou k zaplacení zálohy (č.účtu 6015-ostatní)
  • přidána gramatika týkající se osoby znalce
  • dotazy na osoby, kterým se ukládá nějaká povinnost a komu se ukládá povinnost zaplatit zálohu přesunuty do kolekcí
  • upraven popis v ISAS z Ustanovení znalce na xcl-osř 087 U xKratkeDatum Ustanovení znalce
  • přidán datový referát Rozešli účastníkům