• přidána možnost vybrat, zda se vyzývá pouze strana žalovaná nebo i žalující
  • upraven popis v ISAS z Výzva dle § 115a o.s.ř. na xcl-osř 073 U xkratkedatum (xcl = číslo listu, xkratkedatum = datum vydání dokumentu)
  • nový název dokumentu, na konci v závorce zkratka nového správce vzoru