Vytvářejte dokumenty rychle a chytře!

I složitý dokument lze vytvořit jednoduše.

telefon

+420 608 211 113


  • xN001 Usnesení o ustanovení opatrovníka – advokáta (MH) Vzor zapracován pro agendu ROD. Do vzoru přidána možnost výběru osoby opatrovníka v kolekci (aby se tedy nedotahoval automaticky), a to pro případ, kdyby osoba opatrovníka ještě nebyla v ISAS založena. Vzor je dále zpracován tak, že u osoby opatrovníka – advokáta (i když má při výběru v […]

  • opravena čárka před titulem LL.M. v záhlaví do adresy přidáno vypisování části obce opraveno číslování odůvodnění v případě, že je odůvodnění delší než dvě strany

  • Dobrý den, přidali jsme pro Vás nové téma – jarní. Vyzkoušet ho můžete v Hlavním menu – Barevné schéma.

  • dokument–civilní E EXE–o.s.ř. 060 Výzva k zaplacení SOP univerzální (MH) Odebrán externí datový referát Doruč výzvu (již by se nemělo duplicitně odpovídat na dotaz “kohovyzyvam”) Vzor dopracován pro výběr jednoho žalobce či žalovaného, případně jakékoli jiné osoby – v takovém případě je třeba vybrat na otázku Koho soud k zaplacení SOP vyzývá? odpověď ostatní. Vzor zpřístupněn pro agendu E a […]

  • Na základě TIKETU 295398 adresář Policie ČR doplněn o: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Příbor, Masarykova 637, 742 58  Příbor.

  • Opraveno na základě TIKETU 295404 z.ř.s. 014-015 Předvolánky (opatření) – svolání jiného soudního roku (opakování-osoby-předvolávané osoby) písmo nadpisu “Opatření”; dále nad rámec tiketu: velikost nadpisu dle MSp 20b.; vystředění rozdělovací čáry na střed. z.ř.s. 048 Oznámení matričnímu úřadu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů (RR) z.ř.s. 048-1 Oznámení matričnímu úřadu o určení a popření otcovství (RR) u obou […]

  • Následující aktualizací budou vloženy vzory: z.ř.s 032 Vyrozumění o odročení nebo odvolání jednání (opakování-osoby-Předvolávané osoby) ve vzoru byla provedena malá úprava u označení čísla dveří “č.” u kódu na dotažení jednací síně, aby nedocházelo k duplicitnímu značení (TIKET 295354) a dále doplněna funkčnost, aby se vzor nabízel automaticky i v opatrovnické agendě.   d.ř. 012 Protokol o předběžném […]

  • Aktualizacemi prosinec – leden vloženy vzory o.s.ř. 121 + 122 Usnesení o námitkách proti rozhodnutí VSÚ (MH) spojeny vzory o.s.ř. 122 a o.s.ř. 121, změněn blok „začátek usnesení s údaji“ místo “začátek usnesení”, doporučuji vytvořit Seznam(VSÚ2pád) – tedy funkce VSÚ, soudních tajemníků či asistentů, jméno a příjmení v druhém pádě (např. vyšší soudní úřednice Jiřiny Novákové nebo asistenta soudce Jiřího […]

  • Znalci – upravena adresa u: MUDr. Vladislav Zelenka, IČ 048 04 082, se sídlem Myslbekova 4, psychiatrická ambulance, 360 01 Karlovy Vary.  

  • Následující aktualizací budou vloženy opětovně vzory (dva), které se nedopatřením ztratily, omlouváme se všem uživatelům za případné komplikace: z.ř.s 055 Listina o jmenování opatrovníka osoby omezené ve svéprávnosti (RR) z.ř.s. 055-1 Listina o jmenování opatrovníka osoby omezené ve svéprávnosti + POUČENÍ PRO OPATROVNÍKA (RR) a dále 2 původní vzory budou odstraněny: z.ř.s. 055-1 listina o jmenování opatrovníka s […]

1 2 3 6

Hledat na webu

Help-Desk