Následující aktualizací budou vloženy vzory, které dosud nebyly k dispozici, zpracované dle aktuálního znění MSp:

  • z.ř.s. 003 Příloha k protokolu o uzavření dohody o předmětu řízení (RR)
  • z.ř.s. 004 Protokol o vyhlášení rozsudku před soudem prvního stupně (RR)
  • z.ř.s. 006 Protokol o provedení důkazů před dožádaným soudem (RR)
  • z.ř.s. 006-1 Protokol o provedení důkazů před dožádaným soudem (RR) – tento vzor je ekvivalent vzoru MSp s tím rozdílem, že tato verze je zkrácená (dle praxe VSÚ)