Vytvářejte dokumenty rychle a chytře!

I složitý dokument lze vytvořit jednoduše.

telefon

+420 608 211 113

JAK SPUSTIT APLIKACI APSTR PROSTŘEDNICTVÍM ISAS   (Pokud nevíte čím začít, začněte zde…)

Tento návod popisuje standardní postup automatického sestavování dokumentu prostřednictvím aplikace APSTR na základě dat z databáze ISAS. Popsaný postup můžete realizovat bez předchozí instalace aplikace APSTR. Aplikace se na Váš počítač nainstaluje automaticky.

NOVÉ!!!  JAK SESTAVIT STEJNÝ VZOR SOUČASNĚ DO VÍCE SPISOVÝCH ZNAČEK

Tento návod popisuje postup, kterým lze automaticky sestavit stejný vzor k libovolnému počtu spisových značek. Vytvořené dokumenty budou zcela automaticky uloženy do ISAS a případně též vytištěny a zreferovány.

JAK SESTAVIT HROMADNÝ VZOR

Sestavením některých vzorů lze vytvořit více dokumentů současně. Například lze takto vytvořit najednou předvolánky pro všechny účastníky řízení.

JAK ZACHÁZET SE SEZNAMEM VZORŮ

Seznam vzorů je výchozím formulářem, jehož prostřednictvím lze prohledávat a třídit dostupné vzory aplikace APSTR.

JAK Z OBŽALOBY VYTVOŘIT TRESTNÍ PŘÍKAZ

Sestavování trestního příkazu má oproti tvorbě běžných dokumentů určitá specifika. Jimi Vás provede tento návod. Trestní příkaz lze sestavit toliko za předpokladu, že byla na Vašem počítači dokončena instalace aplikace APSTR. Pokud se tak doposud nestalo, spusťe alespoň jednou aplikaci APSTR z databáze ISAS tak, jak popisuje návod uvedený výše. Návod na sestavení hromadného dokumentu (např. předvolánky) Někdy je zapotřebí sestavit do stejné spisové značky několik dokumentů současně. (Např. předvolánky pro více osob na stejné jednání, několik přípisů s žádostí o zaslání zprávy atd. …)

Práce s formuláři

GENERÁTOR ÚDAJŮ PLNĚNÍ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

KALKULAČKA NÁKLADŮ ŘÍZENÍ A GENERÁTOR JEJICH SPECIFIKACE

GENERÁTOR ÚDAJŮ O OSOBÁCH

GENERÁTOR ÚDAJŮ O TRESTECH

KALKULAČKA LHŮT A GENERÁTOR JEJICH SPECIFIKACE

KNIHOVNA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Tvorba vzorů

PRŮVODCE VYTVÁŘENÍM A EDITACÍ VZORŮ (otevřít v PDF)

PREZENTACE O EDITACI VZORŮ (PRO ÚČASTNÍKY ŠKOLENÍ)

PRŮVODCE TVORBOU HROMADNÉHO DOKUMENTU

Hledat na webu

Help-Desk