• v bloku byly svázány první dva odstavce a poslední tři, aby v případě, že se text bloku bude na následující stránce, nezůstalo na této stránce pouze datum a místo vydání rozhodnutí a jméno řešitele, zároveň nebyly svázány všechny odstavce, aby se poučení neposouvalo na další stránku celé