• v bloku svázány odstavce, aby se nedělily v případě, že se nevejdou na jednu stránku (ve vzorech, ve kterých je blok vložen, je třeba svázat poslední řádku s blokem, neboť blok obsahuje pouze text “S pozdravem” a jméno a funkci řešitele, které samostatě na stránce být nemohou).