Vytvářejte dokumenty rychle a chytře!

I složitý dokument lze vytvořit jednoduše.

telefon

+420 608 211 113


  • spojeny původní vzory o.s.ř. 091 Přiznání znalčeného (vz. 102 o.s.ř.) (AF) a o.s.ř. 091-1 Přiznání znalečného (po předchozím vyjádření účastníků) (AF) upraveno formátování dle vzoru doporučovaného MSp v odstavci o zvýšení odměny přidán text “ve výši”, který v původním vzoru chyběl upraven popis v ISAS z Přiznání znalečného na xcl-osř 091 U xKratkeDatum, Přiznáno znalečné […]

  • doplněny tituly u exekutora Jiřího Proška

  • v bloku byly svázány první dva odstavce a poslední tři, aby v případě, že se text bloku bude na následující stránce, nezůstalo na této stránce pouze datum a místo vydání rozhodnutí a jméno řešitele, zároveň nebyly svázány všechny odstavce, aby se poučení neposouvalo na další stránku celé

  • v předchozí aktualizaci vzor upraven tak, aby byl po formální i obsahové stránce v souladu se vzorem doporučovaným MSp, přejmenován a přidána zkratka uživetele, který vzor spravuje odstraněn dotaz na výši soudního poplatku změněn popis v ISAS z “osř 240” na “xcl-osř 240 U xkratkedatum” (xcl = číslo listu, xkratkedatum = datum vydání dokumentu)

  • vzor v předchozí aktualizaci dán do souladu po obsahové i formátovací stránce se vzorem doporučovaným MSp povinný/povinná a mu/jí nahrazeno frází v kolekci Kdo má zaplatit zálohu?

  • do slovníků byla přidána možnost přechylovat slovo “ženatý” na “vdaná” v případě, že osoba v kolekci je žena (za slovo “ženatý” lze přidat formátovací znak “*”) opraveno přechylování slova “vdovec”

  • v bloku svázány odstavce, aby se nedělily v případě, že se nevejdou na jednu stránku (ve vzorech, ve kterých je blok vložen, je třeba svázat poslední řádku s blokem, neboť blok obsahuje pouze text “S pozdravem” a jméno a funkci řešitele, které samostatě na stránce být nemohou).

  • obsahově upraven a naformátován dle vzoru doporučovaného MSp (vložen blok Začátek přípisu, oslovení, možnost připsat žijícího partnera/manžela) popis v ISAS upraven z “Oznámení matrice o prohlášení za mrtvého” a “z.ř.s. 046 Oznámeení matřičnímu úřadu o prohl. za mrtvého” + datum vydání dokumentu přejmenován z “z.ř.s. 046 Oznámení matričnímu úřadu o prohlášení za mrtvého (AF)” na […]

  • Česká justice:  Okresním soudům šetří práci aplikace, kterou vymyslel asistent http://www.ceska-justice.cz/2015/08/okresnim-soudum-setri-praci-aplikace-kterou-vymyslel-asistent/ Deník.cz: RUR naživo. Počítačová aplikace vytváří rozsudky za soudce http://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/rur-nazivo-pocitacova-aplikace-vytvari-rozsudky-za-soudce_352340.html Justiční akademie: Justiční akademie podporuje uživatele aplikace APSTR http://www.jacz.cz/index.php/aktuality/53-justicni-akademie-podporuje-uzivatele-aplikace-apstr Euro: Stroj na rozsudky http://www.euro.cz/archiv/stroj-na-rozsudky-1026698

  • Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

1 3 4 5
Help-Desk