Vytvářejte dokumenty rychle a chytře!

I složitý dokument lze vytvořit jednoduše.

telefon

+420 608 211 113


  • na žádost uživatele vzor tr.ř. 102 Poučení poškozeného vytvořen i jako samostatný dokument (dosud pouze součástí předvolánek k hlavnímu líčení a veřejnému zasedání jako blok)

  • vzory xD001-1 Zahájení dědického řízení a pověření komisaře dle § 101 odst. 2 a § 138 odst. 2 z.ř.s. (AF) a xD002 Pověření notáře v dodatečném projednání pozůstalosti byly nahrazeny vzory xD002 Zahájení dědického řízení dle § 138 odst. 1 z.ř.s. a pověření komisaře dle § 101 odst. 2 z.ř.s. (RR) a xD003 Zahájení dědického řízení dle § […]

  • Do bloku doplněny další varianty předmětu řízení: o svěření do péče a určení výživného pro dobu před a po rozvodu o svěření do péče a určení výživného o stanovení výživného rodičům dítěte svěřeného do pěstounské péče o zbavení rodičovské odpovědnosti o zvýšení výživného o snížení výživného

  • generátor osob – při vyhledávání osob z ISAS přidána možnost identifikovat osobu podle adresy, načítá se nejnovější adresa (adresa, která má nejnovější datum, od kdy je platná), dále se nově zadává konkrétní datum narození nebo úmrtí, nikoliv rozsah další opravy dle hlášení chyb uživatelů

  • na základě požadavku uživatele na straně 2 v tabulce Rozsudková data změněn text právoplatný na pravomocný (ve všech vzorech, které sestavují vzor tr.ř. 060)

  • nahrazen vzor xE502 Pokyn pro soudního exekutora (exe 002) odebrán dotaz na exekutorský úřad přidán dotaz, k čemu se pokyn ukládá provedena úprava dle vzoru doporučovaného MSp změněn popis v ISAS z xcl pokyn pro exe xkratkedatum na xcl-osř 333 Pokyn xkratkedatum

  • upraven adresář Soudy, konkrétně adresy Obvodního soudu pro Prahu 8 a Krajského soudu v Brně upraven adresář Notáři v adresáři Úřady práce změněn název Úřad práce – Kontaktní pracoviště… na Úřad práce České republiky – Kontaktní pracoviště…

  • přidána možnost skloňování a přechylování slova soudní

  • oprava ukládání prvopisů k více spisovým značkám

  • opraven název vzoru (původně tr.ř. Sdělení o pohledávce (ke vzoru tr.ř. 092))

Help-Desk