Vytvářejte dokumenty rychle a chytře!

I složitý dokument lze vytvořit jednoduše.

telefon

+420 608 211 113


  • Následující aktualizací budou vloženy i vzory, které dosud nebyly k dispozici, zpracované dle aktuálního znění MSp: z.ř.s. 007 Protokol o provedení důkazů mimo jednání (RR) z.ř.s. 007-1 Protokol o provedení důkazů mimo jednání – zkrácená verze (RR) – tento vzor je ekvivalent vzoru MSp s tím rozdílem, že tato verze je zkrácená (dle praxe VSÚ) z.ř.s. 031 Žádost […]

  • Následující aktualizací budou vloženy vzory, které dosud nebyly k dispozici, zpracované dle aktuálního znění MSp: z.ř.s. 003 Příloha k protokolu o uzavření dohody o předmětu řízení (RR) z.ř.s. 004 Protokol o vyhlášení rozsudku před soudem prvního stupně (RR) z.ř.s. 006 Protokol o provedení důkazů před dožádaným soudem (RR) z.ř.s. 006-1 Protokol o provedení důkazů před […]

  • z.ř.s. 052 oznámení matričnímu úřadu o určení jména nebo příjmení nezletilého dítěte dohodou rodičůnebo rozhodnutím soudu (RR)  – původní: z.ř.s. 052 Oznámení matrice o určení jména nebo příjmení nezl. sítěte dohodu nebo rozhodnutím soudu (AF) – smazán – obsahově odpovídá vzoru doporučovanému MSp – naformátován v souladu s Instrukcí 2018 (písmo, oslovení….) – v ISAS dotažený popis […]

  • k.ř. 142 Účet náhrad přísedícího – nově vytvořen dle vzoru MSp o.s.ř. 330 Pověření soudního exekutora nařízením a vedením exekuce (s částkou) (DK) o.s.ř. 330-1 Pověření soudního exekutora nařízením a vedením exekuce (bez částky) (DK) – přidáno skloňování soudního exekutora / soudní exekutorku – upraven popis v ISAS (xcl-osř 330 Pověření exekutora xkratkedatum (xcl = […]

  • přidán referát Doruč výzvu aktualizován Refereát pro nařízení VR mov.věci

  • tr.ř. 042, 043 Žádost o předvedení osoby na svobodě a příkaz k předvedení (opakování-osoby-předváděná osoba) – na žádost uživatele odstraněn text “č. dv.”, neboť vzhledem k tomu, že mají v seznamu jednacích síní v ISAS text již uveden, při sestavení v dokumentu byl uveden text dvakrát o.s.ř. 240 Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých […]

  • o.s.ř. 079 Usnesení o ustanovení zástupce za řízení (§ 30 o.s.ř., vz. 089 o.s.ř.) (MH) o.s.ř. 094 Platební rozkaz dle § 172 o.s.ř. + o.s.ř. 096 (MH) o.s.ř. 095 Platební rozkaz s výzvou k vyjádření + o.s.ř. 097 (MH) o.s.ř. 217 Převod VR srážkami ze mzdy k novému plátci pro jiné pohledávky než výživné (DK) […]

  • Probační a mediační služba ČR – doplnění střediska Český Krumlov

  • o.s.ř. 107 usnesení o výzvě, aby se účastník vyjádřil k odvolání nebo k dovolání (dle § 210 o.s.ř., vz. 114 o.s.ř.) (MH) o.s.ř. 108 usnesení o výzvě, aby si dovolatel zvolil pro podání dovolání zástupcem advokáta (vz. 115 o.s.ř.) (MH) – aktualizovány v souladu se vzorem doporučovaným MSp z.ř.s. 050 Oznámení matričnímu úřadu o popření […]

  • Aktualizován adresář Advokáti.

Help-Desk