Počínaje touto verzí  zobrazí Apstr při spuštění seznam systémových a veřejných vzorů, k jejich aktualizaci od posledního předchozího spuštění aplikace došlo.
V průběhu prvního spuštění aplikace u daného uživatele seznam zobrazen nebude (zobrazily by se všechny dostupné vzory, což by nebylo účelné).