• u přípisů přidána funkce, aby se nastavení tisku a uložení prvopisu řídilo tím, zda je přípis sestaven na pokyn řešitele (uložit do ISAS) nebo doslovný přepis (jen archivovat)
  • do záhlaví přípisů přidáno datum úmrtí účastníka (v případě, že již zemřel)
  • opravy jiných drobných chyb