Vytvářejte dokumenty rychle a chytře!

I složitý dokument lze vytvořit jednoduše.

telefon

+420 608 211 113

Vítejte na oficiálních stránkách aplikace APSTR. Aplikace APSTR je nástrojem převádějícím surová zdrojová data do formátovaného textu. Především je přizpůsobena k automatickému či poloautomatickému sestavování textu usnesení, rozsudků a dalších dokumentů vyhotovovaných okresními soudy.

Aplikace APSTR je nástrojem převádějícím surová zdrojová data do formátovaného textu. Především je přizpůsobena k automatickému či poloautomatickému sestavování textu usnesení, rozsudků a dalších dokumentů vyhotovovaných okresními soudy. Je schopna získávat data z různých zdrojů, zejména pak ze stávající databáze ISAS, z veřejně dostupných registrů a v neposlední řadě přímo od uživatele. Tato data jsou následně zpracována a doplněna do centrálně distribuovaného či uživatelem vytvořeného vzoru dokumentu. Koncepce APSTRu vychází z obecného předpokladu, dle kterého nesmí být z výsledného dokumentu patrný jeho elektronický původ. Jinými slovy: elektronicky sestavený dokument musí co do kvality zpracování přinejmenším odpovídat dokumentu vytvořenému jiným běžně užívaným způsobem. Za tím účelem je APSTR vybaven systémem gramatického zpracování textu, který umožňuje jeho přizpůsobení konkrétnímu rodu a počtu účastníků řízení.

Nedílnou součástí aplikace APSTR je dále několik kalkulaček a editor vzorů, jenž umožňuje jejich uživatelskou tvorbu. Aplikace je rovněž doplněna o propojení s webovým serverem zajišťujícím centrální distribuci vzorů a automatické aktualizace.

 

 • Zvýšení efektivity práce zaměstnanců soudů na všech úrovních v rozsahu 30-70%
 • Významná úspora času při tvorbě soudních rozhodnutí a dalších dokumentů
 • Snížení chybovosti
 • Snadné a intuitivní ovládání
 • Minimální nároky na školení uživatelů
 • Reakce na dlouhodobé požadavky soudců, vyšších soudních úředníků a zapisovatelů, a to bez nutnosti dalších investic do stávajícího hardwaru s možností využití stávající databáze
 • Potenciální propojení aplikace s datovými schránkami a dalšími zdroji dat

 

 • Automatické zpracování dat z ISAS, ARES, OR, ŽR a KN
 • Přizpůsobení textu na základě dat získaných od uživatele
 • Formulářové generátory vytvářející specifikaci: a) plnění a jeho příslušenství, b) osob a údajů o nich, c) údajů o nemovitostech, d) odůvodnění výše nákladů řízení, e) běhu lhůt, a to ve vázaném textu v příslušném pádu
 • Gramatické zpracování výsledného dokumentu tak, aby odpovídal počtu a pohlaví účastníků řízení
 • Editor vzorů umožňující snadnou tvorbu nových a úpravu stávajících vzorů
 • Online distribuce a správa vzorů umožňující okamžitou úpravu kolekce vzorů na všech soudech používajících aplikaci APSTR

Hledat na webu

Help-Desk